Tack för din sponsringsansökan!

Kandyz får väldigt många frågor om att sponsra organisationer, skolklasser, idrottsklubbar, företag samt enskilda människor.

Vi önskar att vi kunde hjälpa alla vilket dessvärre inte är möjligt.
Vi läser samtliga sponsringsförfrågningar men av tidsmässiga skäl kan vi inte svara alla. De sponsringsförfrågningar vi väljer att stödja återkopplar vi till.

Om du inte får återkoppling innebär det att vi inte har möjlighet att inleda ett sponsorsamarbete med dig/Er.