Franchisetagaransökan

Franchise

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Ålder
 • Gift/Sambo
 • Boendeform
 • Nuvarande sysselsättning
 • Beskriv kortfattat varför du vill bli franschisetagare
 • På vilken ort vill du etablera din verksamhet?
 • Hur snart vill du börja?
 • Hur mycket kapital disponerar du om du skulle kunna investera i ditt företag?
 • Kan du genom bankkontakter eller på annat sätt låna upp kapital utöver din egen insats?
 • Var fick du information om att vi söker franchisetagare?
 • Om du svarade övrigt på föregående fråga, var?
 • Kommentar/övrig information